SINAV BAŞVURU FORMU | www.polianaliz.com

Polinom Kurs Silinecek - www.polianaliz.com


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERE ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN ONAY METNİ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uyarınca yukarıdaki seçtiğim adlı kurumun - öğrenci ve veli olarak - benimle tanıtım, bilgilendirme, sınav sonuçları, sunulan eğitim ve öğretim imkânları hakkında SMS, e-posta ve çağrı aracılığıyla iletişim kurmasına; ilgili kurumun bilgilerimi 2023_2024 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar kullanmasına kendi özgür irademle, açıkça izin ve onay veriyorum. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, firmamız ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

SINAV ŞARTNAMESİ

Sınav hakkında bilgilendirme için